Merhaba, Sorugonder.Com'a Hoşgeldiniz. Lütfen soru sormak için hemen ÜYE OLUNUZ veya GİRİŞ YAPINIZ

0 oy
970 görüntü
Şirketler dizininde tarafından
Limited Şirket Ne Demektir?

     

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

2 Cevaplar

0 oy
tarafından
Türk Ticaret Kanunu, limited şirketi “iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir“  şeklinde tanımlamaktadır (TTK md.503).

 

1-  Esas sermayesi en az 5.000 YTL  olması ve en az iki gerçek veya tüzel kişi kurucu ortağın bulunması gerekmektedir. Ortak sayısı elliden çok olamaz. Ortakların koyacakları sermaye payları birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayesinin en az 25 YTL veya bunun katları olması gerekir.


2- Ana sözleşme hazırlanır, bütün kurucu ortak tarafından imzalandıktan sonra notere tasdik ettirilir. Ana sözleşmede kurucu ortakların ad ve soyadları, adreslire, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları yazılır.


3- Ticaret ünvanında şirketin faaliyet konusu, limited kelimesinin bulunması gerekir. Ticaret ünvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. ünvanda yer alan düşünülmüş adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret ünvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.


4- Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözleşmeye yazılır.


5- Bankacılık ve sigortacılık dışında, kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilirler.


6- Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir.


7- Ana sözleşme noterde onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

8- Ortakların sorumlulukları sadece sermaye taahhütleriyle sınırlıdır.

9- Hisse senedi ihraç edemezler.

10- Tahvil yoluyla borçlanabilirler.
0 oy
tarafından
en az 2 ortağı olan zannedersem emin değilim.

Sorugonder.Com size bilginizi paylaşırken kol saati kazanma fırsatı veriyor. Aşağıda gördüğünüz kol saatleri sizi bekliyor. Nasıl mı? Tıklayın öğrenin..!

15,5b soru

3,5b cevap

105 yorum

19,7b üye

...